ประวัติโรงเรียน/ปรัชญา
ข้อมูลสารสนเทศ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม
สพท.สระแก้ว เขต 1
สพท.สระแก้ว เขต 2
 จังหวัดสระแก้ว
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
ศูนย์การศึกษาพิเศษสระแก้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงาน สก.สค.
สนง.พระพุทธศาสนาสระแก้ว
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  โรงเรียนบ้านเขาดิน  ยินดีต้อนรับทุกท่าน   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   นำสู่จิตสาธารณะ คุณธรรมทุกพื้นที่  ความดีทั้งโรงเรียนวันที่ 9 -11 กันยายน 2561 นายคำนึงแก้วอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน ร่วมประชุมจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา
ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านเขาดินเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ


วันที่ 3-4 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านเขาดินเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านเขาดินเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ


วันที่ 3-4 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านเขาดินเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านเขาดินเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดิน
40 หมู่ที่ 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
โทร 037-247532 , ผู้อำนวยการ 081-5707037
Webmaster : Mail : khaowdinschool@gmail.com 089- 0425012
นายคำนึง แก้วอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศูนย์ปฏิบัติการGPA