ประวัติส่วนตัว

            ชื่อ  นายคำนึง แก้วอนันต์

          วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)    วิชาเอก   พลศึกษา

          สถาบันวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

          ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับ

           1. ..        

             ความสามารถพิเศษ………………………………..