ประวัติโรงเรียน/ปรัชญา
ข้อมูลสารสนเทศ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม
สพท.สระแก้ว เขต 1
สพท.สระแก้ว เขต 2
 จังหวัดสระแก้ว
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
ศูนย์การศึกษาพิเศษสระแก้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงาน สก.สค.
สนง.พระพุทธศาสนาสระแก้ว
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  โรงเรียนบ้านเขาดิน  ยินดีต้อนรับทุกท่าน   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   นำสู่จิตสาธารณะ คุณธรรมทุกพื้นที่  ความดีทั้งโรงเรียน


วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านเขาดินต้อนรับ พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ
และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน


วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายคำนึง แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน และคณะครูร่วม ถวายดอกไม้จันทร์
ณ พระเมรุมาศจำลอง อำเภอคลองหาด

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายคำนึง แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน และคณะครูร่วมถวายดอกไม้จันทร์
ณ พระเมรุมาสจำลอง อำเภอคลองหาด

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดิน
40 หมู่ที่ 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
โทร 037-247532 , ผู้อำนวยการ 081-5707037
Webmaster : Mail : khaowdinschool@gmail.com 089- 0425012
นายคำนึง แก้วอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศูนย์ปฏิบัติการGPA